Bitcoin is trending topic in China op zoekmachine Baidu #bitcoin #china